Phần mềm điện thoại có thể mua bóng

VÒNG BI MẮT TRÂU / BẠC ĐẠN MẮT TRÂU

Ảnh minh họa

Chức năng: chịu được độ lệch và dao động của trục.

+  POS (răng ngoài, bên phải).

+  PHS (răng trong, bên phải).

+  POSL (răng ngoài, bên trái).

+  PHSL (răng trong, bên trái).

Ảnh minh họa

Trên đây là một vài thông tin tham khảo về VÒNG BI MẮT TRÂU / BẠC ĐẠN MẮT TRÂU.

error: Content is protected !!